Servicii

Contact

Reals Company
Sediul social
Str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, bloc B123, ap. 14
Timisoara, Judetul Timis

Telefon: 0356.311.874, 0724.140.777

Email: office@realscompany.ro


De ce aveti nevoie de RSVTI?

Avand in vedere accidentele si avariile produse la echipamentele si instalatiile din domeniul ISCIR, se impune necesitatea cresterii gradului de siguranta a utilizarii echipamentelor din acest domeniu, in special acolo unde acestea sunt folosite de institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate sau de constituire, acest fapt implicand responsabilitatea pe care trebuie sa si-o asume detinatorii acestora.

Din acest motiv a fost emis un ordin (Ordinului nr.147/2006) privind obligativitatea institutiilor si unitatilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR si care va purta denumirea de RSVTI (Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor) in conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.

Operatorul RSVTI (Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor) desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, supravegherea intretinerii si repararii instalatiilor sau echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice colectia ISCIR in vigoare.

Prevederi si obligatii legale

Persoanele fizice sau juridice care detin sau utilizeaza instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, au obligatia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64 din 21/03/2008 (art.15,alin.2), publicata in MO nr. 240 din 27/03/2008, sa asigure Operator autorizat ISCIR, Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor/echipamentelor denumit in continuare RSVTI, prin personal tehnic propriu autorizat RSVTI sau contract cu o persoana fizica sau juridica autorizata ca operator RSVTI. Aceasta este conditie obligatorie de indeplinit pentru efectuarea verificarilor tehnice de catre inspectoratul teritorial ISCIR, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune, a instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumaotare de combustibili.

Totodata in conformitate cu prevederile art.15, persoanele fizice sau juridice ce detin sau utilizeaza instalatii/echipamente prevazute in anexa nr.2, pct. 1-4 si anexa nr.3, pct.1-3 si 8 au obligatia sa le inregistreze la inspectiile teritoriale ISCIR, sa detina evidenta centralizata a acestora si sa comunice ISCIR orice modificare intervenita in situatia tehnica sau juridica a acestora, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR.

Nerespectarea acestei cerinte se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legii mentionate si a Ordinelor Inspectorului de Stat sef al ISCIR nr. 147/ 2006, nr. 382 / 2009, cu oprirea din functiune a instalatiilor / echipamentelor detinute si amenda de la 30.000 lei, la 40.000 lei, conform art. 25, alin. 1, lit.d Legea nr. 64 / 21.03.2008.

Operarea RSVTI se poate executa conform Ordinului 147 / 2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizatie RSVTI.


Image:product

Despre RSVTI

Se impune cresterea gradului de siguranta a utilizarii echipamentelor ISCIR, in special acolo unde acestea sunt folosite de institutiile public sau care ofera servicii publice... more

Image:product

Reparatii macarale

Executam reparatii curente si accidentale, verificari tehnice pentru macarale turn, macarale Liebherr, Potain, Comedil, Derick, Portal


Stai informat

Aboneaza-te la newsletter. In fiecare luna vei primi ultimele informatii publicate pe site-ul nostru.